Statusmeddelelse

You can use hashed link to view this node.

Velkommen til Progress in Mind - ressourcecenter om psykiatri og neurologi

Indholdet på dette dynamiske website skrives og sammensættes af et hold dedikerede fagprofessionelle sundhedspersoner med det formål at præsentere de seneste nyheder, synspunkter og insights i relation til en bred vifte af emner indenfor psykiatri og neurologi. Et mix af face-to-face interviews, aktuelle oversigter, videoer og webinars, insights fra globale og lokale opinionsdannere og løbende rapporter fra internationale og nationale kongresser kurateres på en enkelt plaform for at give dig det bedste grundlag til at dække dit behov for efteruddannelse. Progress in Mind ressourcecenter giver dig de nyeste tendenser og de aktuelle diskussioner indenfor dit interesseområde.

Hvorfor Progress in Mind?

Flere and 700 millioner mennesker verden over påvirkes af psykiatriske og neurologiske lidelser - et tal som repræsenterer 13% af verdens totale sygdomsbyrde. Progress in Mind baseres på og afspejler Lundbeck's dedikation om at bidrage til at gøre noget ved denne globale byrde. Lundbeck har forpligtet sig til at forske i forbedrede medicinske behandlinger, og gennem Progress in Mind håber vi i endnu højere grad at kunne understøtte og opmuntre til yderligere kommunikation om og omkring psykiatriske og neurologiske lidelser.

Vores baggrund for fremskridt

Psykiatriske og neurologiske lidelser udgør globale helbredsproblemer. Ved at understøtte Progress in Mind ressourcecentret håber vi på at kunne skabe og muliggøre et fortsat fokus på patienternes mange uopfyldte behov. Vi ønsker at kommunikere om og udbrede større opmærksomhed på de massive økonomiske og sociale byrder, som psykiatriske og neurologiske lidelser medfører.

Med vores unikke position som specialister indenfor psykiatri og neurologi ønsker vi ikke blot at skabe opmærksomhed om sygdomme, men også at engagere og støtte de mange stakeholders ved at arbejde for at sætte disse emner på den internationale dagsorden med en målsætning om større accept af patienter og deres diagnoser - gennem reduktion af stigma og hjælp til at øge mulighederne for bedre patientomsorg og behandling. Dette ressourcecenter er blevet skabt med det formål at støtte de internationale psykiatri- og neurologisamfund i at kunne tilgå engagerende indhold med medicinskfaglig videreuddannelse og stimulere til diskussioner ledt af ligemænd.

Du forlader nu Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informationerne på denne side er udelukkende forbeholdt sundhedspersoner
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country