Statusmeddelelse

You can use hashed link to view this node.

Dopaminhypotesen (14 min.)

Forklaring af de grundlæggende farmakologiske mekanismer bag de forskellige behandlinger af skizofreni som påvirker dopaminsystemet. Hvad indebærer det, at et stof fungerer som en partiel agonist i stedet for en ren receptorantagonist, og hvilke fordele kan det have?

Du forlader nu Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informationerne på denne side er udelukkende forbeholdt sundhedspersoner
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country