Dopaminhypotesen (14 min.)

Forklaring af de grundlæggende farmakologiske mekanismer bag de forskellige behandlinger af skizofreni som påvirker dopaminsystemet. Hvad indebærer det, at et stof fungerer som en partiel agonist i stedet for en ren receptorantagonist, og hvilke fordele kan det have?

Du forlader nu Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informationerne på denne side er udelukkende forbeholdt sundhedspersoner
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country