Henrik Nørbak-Emig: "Skift af antipsykotika"

Mange patienter oplever varierende grad af bivirkninger ved behandling med antipsykotika. Bivirkningerne kan nødvendiggøre skift af præparat, men valget afhænger af mange faktorer. Oplægget vil give et overblik over de faktorer, som man skal være opmærksom på og der vil være cases, som eksemplificerer nogle af de respektive problemstillinger.

Du forlader nu Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informationerne på denne side er udelukkende forbeholdt sundhedspersoner
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country